asal merah hijau biru mobile version rss

Malay (Malaysia)English (United Kingdom)

direktori

BAHAGIAN PEMBANGUNAN FIZIKAL

 
Seksyen Pembangunan
(Kosong) Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Jasmaliza binti Jamaludin
Ketua Penolong Pengarah (Kanan)
jasmaliza.jamaludine
05-2407 462
     
Unit Projek Khas
Neel Azwar bin Abdul Karim Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Neel Azwar bin Abdul Karim 
Ketua Penolong Pengarah
neel.karime
05-2407 486
Mohd Hadi bin Khalid Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Hadi bin Khalid
Penolong Pengarah
hadi.khalide
05-2407 473
Mohd Shukhairi bin Mohd Ibrahim Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Shukhairi bin Mohd Ibrahim
Penolong Pengarah
shukhairi.ibrahime
05-2407 471
Huzaini binti Mohamed Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Huzaini binti Mohamed
Pembantu Tadbir
huzainie
05-2407 475
Nurukasmawani binti Mat Ghani Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Nurukasmawani binti Mat Ghani
Pembantu Tadbir
nurukasmawanie
05-2407 475
Norsidah binti Sulaiman Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Norsidah binti Sulaiman
Pembantu Tadbir
norsidah.sulaimane
05-2407 475
     
Unit RMLT
Mohd Azha bin Mohd Abdullah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Nordiana binti Atan
Ketua Penolong Pengarah
nordiana.atane
05-2407 464
Mohd Azha bin Mohd Abdullah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Azha bin Mohd Abdullah
Penolong Pengarah
azha.abdullahe
05-2407 470
Mohd Fairuz Sariz bin Zainun Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Fairuz Sariz bin Zainun
Penolong Pengarah
fairuz.zainune
05-2407 482
Hasrol bin Buyong@ Hassan Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Hasrol bin Buyong@ Hassan
Pembantu Tadbir
hasrole
05-2407 476
     
Seksyen Teknikal
(Kosong) Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Azwan bin Yeob Ramli
Jurutera
azwan.ramlie
05-2407 469
Ridzuan bin Mohamed Radzi Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Ridzuan bin Mohamed Radzi
Juruukur Bahan          
ridzuan.radzie
05-2407 468
Suraya binti Abu Bakar Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Suraya binti Abu Bakar
Penolong Jurutera
surayae
05-2407 474
Norul Ain binti Abdullah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Norul Ain binti Abdullah
Penolong Jurutera
norul.abdullahe
05-2407 479
Emi Syareena binti Ahmad Rofaie Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Emi Syareena binti Ahmad Rofaie
Penolong Jurutera
syareenae
05-2407 480
Mohd Fariz bin Abdul Rahim Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Fariz bin Abdul Rahim
Penolong Jurutera
farize
05-2407 415
KHAIRULAIZAD Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Ahmad Khairulaizad bin Abu Bakar
Penolong Jurutera
khairulaizad.abue
05-2407 479
Mohd Faizul Sazly bin Zulkifly Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohd Faizul Sazly bin Zulkifly
Penolong Jurutera
faizul.zulkiflye
05-2407 483
Khairul Rijal bin Abdullah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Khairul Rijal bin Abdullah
Penolong Jurutera
khairul.abdullahe
05-2407 481
Shahrul Azhar bin Aman Shah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Shahrul Azhar bin Aman Shah
Penolong Jurutera
shahrule
05-2407 481
Fadzillah binti Abdullah Subor Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Fadzillah binti Abdullah Subor
Penolong Jurutera
fadzillahe
05-2407 481
Mohamed Fitri Aslam bin Mohamed Jamaludin Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Mohamed Fitri Aslam bin Mohamed Jamaludin
Penolong Jurutera
fitrie
05-2407 481
Norlia binti Jamaluddin Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Norlia binti Jamaluddin
Penolong Jurutera
norlia.jamaluddine
05-2407 415
Amalina Aqilah Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Amalina Aqilah bin Hilmi
Penolong Jurutera
amalina.hilmie
05-2407 479
Muhammad Yaser bin Yaacob Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Muhammad Yaser bin Yaacob
Penolong Jurutera
yaser.yaacobe
05-2407 479
Alias bin Saidin Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Alias bin Saidin
Penolong Jurutera
alias.saidine
05-2407 479

 

Seksyen Pemantauan/Penilaian

Muazatul Adawiyah binti Muhammad Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Muazatul Adawiyah binti Muhammad
Ketua Penolong Pengarah
muazatul.muhammade
05-2407 463
Rabizah Hasni Binti Muhamad
Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Rabizah Hasni Binti Muhamad
Ketua Penolong Pengarah
rabizah.muhamade
05-2407 467
Nurul Liyana Jaldin Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Nurul Liyana binti Jaldin
Penolong Pengarah
liyana.jaldine
05-2407 472
Elani@Elani Dawiena binti Pardan Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Ellani @ Ellani Dawiena binti Pardan
Setiausaha Pejabat
ellani.pardane
05-2407 472
Syanariah binti Salam Nama
Jawatan
E-mel
No Telefon
Syanariah binti Salam
Penolong Jurutera
syanariahe
05-2407 480

Lokasi

Tinjauan Perkhidmatan

Anda berpuas hati dengan penyampaian perkhidmatan kami?

tinjauan

PELAWAT Hari Ini: 19 | Minggu Ini: 637 | Bulan Ini: 2355 | Jumlah: 167648